Opholdsstedet Piberhus

Til kommunen

Husets værdigrundlag


På opholdsstedet Piberhus arbejder vi ud fra følgende fire værdier. Værdierne afspejler sig i hele institutionen, det vil sige både mellem medarbejdere & børn, ledere & medarbejder, og medarbejderne i mellem.


En kort beskrivelse af de fire værdier.


Udvikling : Vi ser det som vores kerneopgave at skabe udvikling hos det enkelte barn ud fra barnets individuelle mål og problematikker.

Vi er opmærksomme på barnets nærmeste udviklingszone, og stiller derved krav, som vi mener at barnet kan honorere, og ellers retter vi til.

 

Omsorg : På Piberhus arbejder vi med omsorg som en naturlig del af hverdagen. Vi yder omsorg på alle planer. Det vil sige, at vi sørger for, at børnene får opfyldt deres helt basale behov som ordentlig kost, søvn og renlighed, ligesom vi på bedste vis opfylder deres behov

for sikkerhed, påskønnelse, sociale behov, og giver dem mulighed for selvrealisering.

 

Stabilitet : På Piberhus ønsker vi, at børnene oplever stabilitet i deres hverdag og i deres anbringelse. Vi er tydelige og ansvarlige voksne, der tager voksenrollen på os, så børnene kan få lov til at være børn. Vi giver børnene en struktureret og genkendelig hverdag, med voksne

omkring dem, de kender og har tillid til.

 

Samarbejde: Vi samarbejder med børnene og omkring børnene. Det vil sige, at vi i den grad det er muligt for det enkelte barn, samarbejder med barnet omkring dets udvikling. Ligeså anser vi det som yderst vigtigt at have et godt samarbejde med alle andre i børnenes verdener, det være sig familie, skoler, anbringende myndighed, og alle andre samarbejdspartnere.


Faglige målsætninger


På Piberhus ønsker vi at gøre børnene klar til at leve og være en del af det samfund, der omgiver dem. Vi sørger for at indsatsen i forhold til barnet bliver koordineret med alle implicerede parter, herunder familien, forvaltningen, skolen og øvrige berøringsflader.

 

  • At skabe kontinuitet og trygge og forudsigelige rammer på opholdsstedet.
  • At opnå stabilitet i barnets/den unges relationer til voksne, forældre og andre unge på og uden for opholdsstedet.
  • At skabe basis for at barnet/den unge kan orientere sig på ny og gøre nye tiltag i deres liv.
  • At støtte de unge i forhold til de ønsker og drømme de har for deres liv.
  • At skabe den fornødne tryghed for barnet/den unge, så han/hun kan og tør at afprøve nye tiltag og gøre deres egne erfaringer i forhold til ønsker og drømme.

 

I målsætningen er Opholdsstedet Piberhus opmærksom på at leve op til servicelovens formål om at give særlig støtte til børn og unge ved at skabe de bedst mulige opvækstvilkår for disse børn og unge, så de på trods af deres individuelle vanskeligheder kan opnå de samme

muligheder for personlig udvikling, udfoldelse og sundhed som deres jævnaldrende (serviceloven §52, stk. 3)


Mål og udvikling


Vi fastsætter mål for det enkelte barn ud fra barnets handleplan allerede ved indskrivning. Efterhånden som vi lærer det enkelte barn bedre at kende, retter vi i målene, laver delmål og sørger derved for, at målene er opnåelige. Vores arbejde omkring det enkelte barns

udvikling gør vi synligt i vores udviklingsplaner. I disse skriver vi, hvordan vi arbejder med hvert enkelt mål og delmål. Ud fra hvert enkelt barn vurderer vi i hvilken grad og hvordan, barnet skal inddrages i målsætningen.


Dokumentation


Hvert enkelt barn har en udviklingsplan, som er synlig for alle medarbejdere, og som drøftes på hvert personalemøde. I udviklingsplanen sætter vi ikke bare mål, men dokumenterer også hvordan vi arbejder mod at nå målene og hvilke tiltag, vi har været igennem for at nå dem.

På daglig basis dokumenterer vi i vores interne dokumentationsportal Woodbo.

Der udarbejdes statusrapporter efter normerne, som sendes til sagsbehandlerne, så de kan følge udviklingen.

Copyright Piberhus © All Rights Reserved.