Opholdsstedet Piberhus

Børn & Unge

Social pædagogisk opholdssted for børn og unge. 


Målgruppe


Omsorgssvigtede børn og unge, med adfærdsproblemer, der er præget af ringe, utrygge eller skiftende voksenkontakt

i et svagt familienetværk.


Det er børn som mangler tillid til omgivelserne, som har en svag jeg-udvikling og mangelfulde sociale færdigheder samt

tilpasningsvanskeligheder. Disse unge har brug for nærværende voksne, kontakt og omsorg.


Målgruppe solisttilbud

Piberhus solist tilbud modtager børn og unge i alderen 6 til 18 år. Et solist på piberhus er et specialiseret tilbud ud fra de problematikker, diagnoser og baggrund, et specialiseret tilbud skabes til børn og unge med  udviklingshæmning, opmærksomhedsforstyrrelse, autismespektrum, angst, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, spiseforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse, stressbelastning, omsorgssvigt.

Copyright Piberhus © All Rights Reserved.