Opholdsstedet Piberhus

Store Piberhus

Tilbuddet:


”Store Piberhus” er et tilbud under Opholdsstedet Piberhus og henvender sig til unge mellem 14 og 23 år.

Her er plads til 5 børn/unge.

 

Målgruppen for Store Piberhus er hovedsageligt de børn fra Opholdsstedet Piberhus, som nu er blevet

unge voksne. De er blevet mere selvstændige og er i stand til at klare flere gøremål på egen hånd med

minimal støtte fra personalet.
Det vil også være muligt for unge uden for opholdsstedet at kunne blive visiteret til tilbuddet. Det kræver

dog, at man i de anbringende kommuner finder den unge som ”udviklingsegnet”, hvor den unge har

behov for den sidste støtte og hjælp til at træde ind i et selvstændigt voksenliv.

 

Formålet med dette tilbud er at ruste de unge mennesker, og klæde dem bedst muligt på inden de skal ud

og bo i egen bolig. Der vil derfor være færre pædagoger tilknyttet huset, så de unge kan lære at takle

forskellige situationer selv i beskyttede rammer, hvor vi stadig har mulighed for at guide dem, hvis de

møder nederlag.

 

Fokus i dette hus vil primært være omkring ”Uddannelse og beskæftigelse” og ”Social liv”, da man ved ud fra undersøgelser, at netop de to temaer fylder meget i de unges liv. Mange anbragte unge har for længst givet op i skolen og ser dette som noget meget negativt, hvor man ikke kan slå til. Det billede skal vi hjælpe

 

Også på det sociale område er en del anbragte unge bange for at blive ensomme, når de forlader det trygge miljø; herudover har en del anbragte unge et minimalt netværk i deres familie, der kan agere som sunde og stabile støttepersoner.

De underliggende indsatsområder, som også vil være i fokus, er bl.a. kost, motion, hygiejne, almindelig daglig livsførelse og økonomi.Indhold i dagligdagen på Store Piberhus:


Eksempel på en hverdag:


Kl. 7.00    morgenvækning

Kl. 8.00    de unge, der ikke kan tage offentlig transport, køres i skole/beskæftigelsestilbud

Kl. 15.00  de unge vender hjem fra skole og resten af dagen planlægges ud fra, hvem der skal have støtte til hvad.

Kl. 17.00  den unge, der har maddag, går i gang med aftensmad

Kl. 19.00  hygge i huset og støtte til lektier mv.

Kl. 20.00  de unge hjælper til med oprydning på fællesarealerne

Kl. 23.00  er de unge er på deres værelser, og der ro på fællesarealerne.

 

Der vil være tidspunkter på dagen, hvor der ikke er personale i huset, men en telefonisk bagvagt. De unge vil altid kunne ringe til huset overfor, hvor der også er personale.

 

Hverdagen er struktureret ud fra den enkeltes behov for støtte, da den unge skal have mulighed for at være mere selvstændig og klare så mange opgaver på egen hånd som muligt.


Copyright Piberhus © All Rights Reserved.