Opholdsstedet Piberhus

Lille Piberhus

Tilbuddene:


”Lille Piberhus 1 og 2” er tilbud under Opholdsstedet Piberhus og det henvender sig til 1 barn, der har
brug for tæt 1:1 personaledækning alle døgnets timer. Afdelingerne har 1 plads per barn eller familie.


Målgruppen:


Tilbuddene henvender sig til anbragte børn, der ved indskrivningsdato er 0-13 år. Børnene har som
regel massive tilpasningsproblemer, med selvskadende og/eller udadreagerende adfærd kombineret
med psykiatriske problemer. Herunder reaktive tilknytningsforstyrrelser og /eller udviklings-forstyrrelser.
De skærmede foranstaltninger på Piberhus er målrettet de børn og unge, der ikke profiterer af de
ordinære tilbud jf. SEL § 66. Det vil sige, at der vil være massiv personaledækning, der matcher
den unges udfordringer og behov for støtte.


Formålet:


Målet med særforanstaltningerne er at opbygge børnenes frustrationstærskel, så børnene med tiden vil
kunne rummes i et ordinært tilbud med flere børn eller unge.

 

Indsatsområderne i de skærmede enheder ligger som regel på almindelig daglig livsførelse (ADL),
socialisering og familierelationer. Heri ligger at familierne gennem længere tid har levet med dyssociale
mønstre, som er skadelige for både børn og voksne.

 

De underliggende indsatsområder, som også vil være i fokus, er bl.a. uddannelse og beskæftigelse, motion,

hygiejne, økonomi, og det sociale liv, nærmere rettet de voksne, da forældrenes trivsel i særdeleshed er

forbundet med børnenes trivsel.


Metoderne:


Afhængig af barnets tilstand kan strukturen i tilbuddet være mere eller mindre fastlagt. Ængstelige
børn og andre med emotionelle forstyrrelser vil have brug for at hverdagen struktureres meget og

muligheder for valg bør begrænses. De metoder der arbejdes ud fra vil bl.a. være adfærdsstøtte,
motiverende samtale, konflikthåndtering, kognitiv terapi mv.


Hvad får kommunen:


Det vi kan tilbyde kommunen er observationer af barnet, som giver mulighed for at vurdere barnets kognitive

funktioner, forestillingsindhold og kontaktevne. Observationer af børnene ses som en vigtig del af både det

nuværende og fremtidige behandlingsarbejde.


Copyright Piberhus © All Rights Reserved.